Blog Image

Helikopterperspektiv

Bloggar om...

.... flyg, regional utveckling och politik från ett helikopterperspektiv.

Resebranchens lågkonjunktur

Allmänt Posted on Thu, April 09, 2009 14:00:09

Det vore konstigt om inte den globala lågkonjunkturen också drabbar resebranchen. Men att det skulle gå så långt att resenärerna nu inte ens erbjuds någon form av transportmedel är oroväckande. Följande rubrik fans i dag att läsa i Standby, resebranchens internetjournal:

“Solresor erbjuder Sydafrikaresa till fots”

Vad priset på resan är framgår inte men man kan ju anta att det är rätt lågt.Kalmar copy paste

Allmänt Posted on Tue, April 07, 2009 18:48:18

Fantasilösheten präglar i allra högsta grad en del Kalmarbor. Bortsett från Fanerdunprojektet möjligtvis. Men så gick det som det gick med det. Kanske tänker man i Kalmar att det är bättre att ta efter andra i stället för att hitta på något själva.

Låt mig ge några exempel:

Växjö Flygplats bytte namn till Smaland Airport. Kort därefter bytte man i Kalmar namn på sin flygplats till Kalmar Airport. Djärvt!

Smaland Airport fick två nya linjer till Düsseldorf och Berlin och då deklarerade minsann Kalmar Airports styrelseordförande, Herr Nilsson, att det skulle Kalmar Airport också fixa. Det gick visst inget vidare……

Sen bjuder Smaland Airport in till ett möte för att visa på hur hela Småland skulle kunna tjäna pengar på turister som kommer med lågprisflyg till flygplatsen i Växjö. På mötet presenteras en bokningssajt som hetter www.gotosmaland.se . Såväl Kalmar Läns som Jönköpings Läns turistrepresentanter bjöds in i samarbetet. Inte så långt därefter lanserar Kalmar då www.visitse.se (visit Southeast Sweden är budskapet). Småland är inte ett varumärke som duger åt turistchefen ( kanske för att han är ölänning?)

Och nu när Smaland Airport deklarerar att de arrangerar en “Flygets Dag” den 9 maj vad händer då i Kalmar? Jo sin vana trogen reagerar man med ryggmärgen (om sådan finns på de inblandade kalmariterna) och kör för säkerhets skull en “klipp och klistra” variant på det uppslaget med.

Tack och lov för Kalmar, så har staden i alla fall ett fotbollslag som håller fanan högt.
Heja KFF!Sideums styrelse avgår

Allmänt Posted on Tue, April 07, 2009 15:07:31

Regionförbundet Södra Småland fortsätter sin märkliga gärning. Nu är det Sideum Innovation AB som står i skottgluggen. Sideum Innovation AB som har som uppgift att samordna resurserna mellan näringslivet, Växjö Universitet och den politikt styrda offentligheten börjar nu krackelera. I fredag avgick styrelsen, som består av högt uppsatta och namnkunniga personer från näringslivet och universitetet, med omedelbar verkan.

Beslutet att starta Sideum Innovation AB togs av en interimsstyrelse med representanter från Länsstyrelsen, Landstinget, länets kommuner, Växjö universitet och näringslivet och bolaget var i gång 2005.
Viktiga argument för etableringen var bla. oron för länets framtida utveckling där en snabb omvärldsförändring krävde att offentliga organ avsätter stora resurser och att det är angeläget med ett större näringspolitiskt grepp med tydlig FoU-profil.

Uppenbarligen tycker regionens politiker att de kan ordna ovanstående utan någon som helst hjälp från varken näringsliv eller universitet. Nu ska plötsligt Sideum införlivas i regionförbundet regi. Märkligt med tanke på att t.ex. turismens verksamhet ska bedrivas i bolagsform. Avsaknaden av strategiskt tänkande i regionförbundet är katastrofal! Är det endast dagsformen bland våra folkvalda som avgör åt vilket håll skutan ska styras?

Regionens namnkunnigaste företagsledare tycker att det har varit en stor otydlighet i inriktning och mandat från den nye ägaren. De sällar sig således till en redan stor grupp med kritiker som undrar vad nämnda regionförbund egentligen sysslar med.

Dessutom, och det här är kanske det allvarligaste, den avgånde styrelsen skriver mer eller mindre att de har blivit lurade av Södra Smålands Regionförbund.

På regionförbundets egen hemsida kommenteras inte fredagens avhopp med ett ord.

Den bästa grogrunden för politikerförakt är liknande politiska gärningar.Kalmar fördröjningscentral

Allmänt Posted on Thu, April 02, 2009 19:50:35

Jag har slutat att bli förvånad över dålig journalistik. Den är som fenomen, lika vanligt förekommande som citronfjärilar i april eller mygg på sommaren. Senaste exemplet är Radio Kalmar som nu har hittat en “kioskvältare”, nämligen det av redaktionen egenfabricerade “SOS kaoset” i Kalmar.

En reporter rapporterar på ett högst subjektivt sätt hur stackars Kalmar Räddningstjänst inte kan utföra sina uppdrag pga av den dåliga support som ges av SOS i Växjö (märk i sammanhanget att placeringen i Växjö tycks vara ett problem i sig ?!). De stackars brandmännen har fått utstå att det larmats ut för många (?) räddningsfordon vid ett odefenierbart tillfälle några månader tillbaka i tiden.

Dessutom, och detta är ju en mindre katastrof, så anser just Kalmar Räddningstjänst att SOS Alarm i (den mycket skumma staden) Växjö mer eller mindre motarbetar dem med felaktiga tidsangivelser på utlarmningar, oförmåga att ta till sig Kalmars nya radiosystem (Rakel) mm,mm. De här problemen löser, enligt uppgift i reportaget, Kalmar genom att lokalisera en egen utlarmningscentral till Kalmar.

Kaoset visar sig bestå av ett fåtal ganska diffusa angivelser av en utryckningsledare, vilket lett till att nu håller minsann Kalmar kommun inne med betalningarna till SOS. Så dåliga är SOS Alarm påstås det. En lätt förvirrad politiker (svamlar och) bekräftar anklagelserna. Slut på akt 1.

I akt 2 framgår dock att Vimmerby som kommun är mycket nöjda med SOS och sedan får SOS chef förklara hur det ligger till i en intervju på telefon. Objektivt tycker säkert redaktionen. Men fortfarande “hänger” rubriken med ordet kaos och Kalmars obefogade beskyllningar kvar.

Vad som inte framgår av reportaget är att SOS Alarm har samtliga, drygt 20 kommuner i Kronoberg, Kalmar och Blekinge som kunder och dessa delar uppenbarligen inte Kalmars kritik.

Det framgår inte heller att Kalmar (också då helt ensamma ) försökt sig på att etablera en egen larmcentral för några år sedan. Den avvecklades dock snabbt pga olönsamhet.

Inte heller får lyssnaren veta att är att ett eventuellt 112 anrop från en nödställd i Kalmar inte kommer att hamna i Kalmar om de skulle välja att etablera en egen central. Det hamnar fortfarande hos SOS Alarm i Växjö som sedan larmar vidare till Kalmars Central. Vad vinner Kalmar innevånare på det?

Inte nog med att Räddningstjänsten i Kalmar (ånyo) har fått hybris. Radio Kalmar köper hela resonemanget rakt av.

Om jag inte hade en del goda vänner i Kalmar som bevisade motsatsen, skulle jag misstänka att det råder en kollektiv “hjärnbrist” i Kalmar. Kan kanske vattnet berikas så att detta kan förebyggas i framtiden?SOU 2008:49

Allmänt Posted on Tue, March 31, 2009 15:35:31

Regeringen gav i oktober 2007 Carl Svernlöv i uppdrag att som särskild utredare ta ställning till om kravet på lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag bör sänkas. Utredningen var klar i september 2008. Efter utredningen kom då en sedvanlig runda bland remissinstanser som ska tänka och tycka fram till den 31 januari 2009. Slutbetänkande ska lämnas under mars 2009 och en förändring ska eventuellt klubbas för att träda i kraft 1 juni 2009. Då har det nästan gått två år sedan förslaget.

Ovan beskrivna fall är ett av många exempel på den svenska beslutsmodellen.

Men….det är inte rimligt att det ska ta två år att få till en förändring som syftar till att underlätta företagandet i landet. De eventuella entreprenörer som funderar på att starta det som kan bli Sveriges nästa Volvo, IKEA eller Skype orkar inte med dessa ständiga långbänkar.

Med all respekt för den demokratiska förloppet, det måste gå att skynda på dessa ständiga utredningar och processer annars hamnar Sverige ännu mer på efterkälken.

Motsvarande tidsåtgång inför ett beslut i ett privat företag finns ju inte. Är det måhända så att dagens politiker är så vana vid att inte behöva prestera att de faktiskt tror att det är normalt med ett sådant tidsperspektiv?Pajalas flygplats

Allmänt Posted on Sat, March 28, 2009 13:13:04

Pajala kommun har ca 6.000 innevånare. Antalet minskar ständigt i takt med utflyttningen. Svårighet att hitta jobb är naturligtvis den största anledningen till utflyttningen.

Men Pajala har en flygplats. Genom list och envishet har framsynta och modiga lokalpolitiker fått loss kapital för att bygga en flygplats som kan ta emot flygplan i storleksordninge 180 passagerare. I dag har flygplatsen i Pajala ca 3.000 resenärer per år. En av Rikstrafiken upphandlad flyglinje trafikerar Luleå med en 8 sitsig maskin ett par gånger varje dag.

Varför i hela friden satsas det pengar på en sådan flygplats i en liten avfolkningsort frågar sig många?

Jo, vad de framsynta politikerna i Pajala har insett är att Lappland har en attraktionskraft som exotiskt besöksmål. Den vanliga trångsyntheten, som ofta präglar lokalpolitiker som ser sin flygplats som en möjlighet att komma bort, finns inte här. Pajala ska bli porten in till både svenska och finska Lappland är det tänkt.

Nå, nu hinner inte ens den tekniska utrustningen installeras innan belackare och olyckskorpar kraxar. Redan har en lokalpolitiker föreslagit att flygplatsen ska läggas ned och göras om till gocartbana till turister. Hur dessa turister ska ta sig till Pajala när det inte finns någon flygplats där framgår dock inte av förslaget.

Nu börjar det dockr öra på sig på andra håll i trakterna runt Pajala. Ett kanadensiskt gruvbolag har hittat järnmalm och har nu också fått tillstånd för brytning. En eventuell gruvdrift kommer att sysselsätta ca 10.000 personer. Dessa arbetare och specialister måste hämtas från andra platser i världen. Hur ska det ske utan en flygplats?

Det är min absoluta övertygelse att Pajala, genom sina politikers framsynthet, är väldigt nära att bli en av norra Sveriges hetaste (inte temperaturmässigt dock) platser. Jag fick en gång frågan av en regionalpolitiker från Kronoberg varför jag tror att Pajala ska kunna lyckas att utveckla sin flygplats och mitt svar var enkelt. “De belastas inte av ett handlingsförlamat regionförbund”.Regionförbundet och infrastrukturen

Allmänt Posted on Sat, March 28, 2009 12:32:33

I dagen Smålandsposten uttrycker tf regiondirektören Peter Hogla bestörtning över att regeringens kommande infrastruktursatsningar inte kommer Kronoberg tillgodo på det sätt som man hoppats. 78 projekt finns beskrivna, men endast ett berör Kronobergs län och det är en ombyggnad av riksväg 25 vid Österleden i Växjö.

Men det räcker ju med att läsa “Länsplan för regional transportinfrastuktur” så förstår var och en varför regeringen inte prioriterar länet. Dokumentet , som rimligen borde ligga till grund för framtida strategier, är mest av beskrivande karraktär och pekar inte direkt på något behov av investeringar. Sedan finns det ju också ett visionsdokument gudbevars. Men det kan väl inte anses vara någon kravspecifikation?

Så vad har varit regionens mantra beträffande infrastrukturbehovet? Resecentrum i Alvesta? Jaha…………Turismens nya bolag

Allmänt Posted on Sat, March 28, 2009 11:54:23

Så blev det till slut så att turismens utveckling- och marknadsföringsfunktion i Kronobergs Län bolagiseras. Efter att Ingemar Swalander (m) och Eva Löfqvist (s) motionerat om en satsning på turismen tog det ett år att utreda och fatta beslut. Nu köper Regionförbundet Södra Småland, av Växjö Flygplats, utvecklingsbolaget VXO Smaland Airport AB och byter namn på det till Visit Småland AB. Tidigare ansvar för marknadsföring av länets turism har legat på Södra Smålands Turistråd som succesivt ska införlivas i det nya turistbolaget.

Jag har svårt att förstå varför detta har tagit, och kommer att ta, så fasligt lång tid.

Vad jag däremot uppskattar är att regionförbundet, genom att tillsätta Gunnar Elm (c) som ordförande, visar att turismen nu lyfts upp till en prioriterad nivå. De tidigare ordförandena som funnits i Södra Smålands Turistråd har varit trötta företrädare från offentligheten som mest “suttit av” sin tid. Gunnar Elm har visat på såväl pragmatism som mod i sin karriär och kommer säkerligen inte sitta med armarna i kors.

Södra Smålands Turistråds styrelse har under tidigare år för övrigt bestått av icke arvoderade företrädare från branchen som inte haft beslutande makt utan ställts inför “faith accompli” när verksamhetsplanen presenterats.

Jag hoppas nu bara att våra kära politiker inte tror att en bolagisering i sig är själva lösningen på hur turismen som branch ska utvecklas. Det är bara ett intrument. För det är ju inte skalpellen som opererar, det är kirurgen och dennes team som botar patienten.« PreviousNext »