Blog Image

Helikopterperspektiv

Bloggar om...

.... flyg, regional utveckling och politik från ett helikopterperspektiv.

Miljöpartiets naivism

Allmänt Posted on Sat, May 23, 2009 12:17:53

Michael Öberg från miljöpartiet har kommit på en, i hans tycke, strålande idé. Privatisera Smaland Airport. Landstinget ska inte driva flygplatser och inrikestrafiken ska ske med tåg menar Öberg i en artikel i Smålandsposten. I artikeln nämns också ett totalt felaktigt påstående om ägartillskott, men det lämnar vi tillsvidare därhän.

Ja visst låter det bra, eller hur? Det kan nog vilken klok Kronobergare som helst köpa. Men låt oss göra en liten konsekvensanalys. Vad kan bli resultatet av ett sådant förslag?

Mindre regionala flygplatser av det slag som finns i södra Sverige kan inte drivas med ekonomisk vinst. I underskottsligan “leder” trots allt Smaland Airport som redovisar det minsta underskottet. Låt oss nu leka med tanken att herr Öbergs förslag leder till att inrikesflyget försvinner från dessa flygplatser för en, av skattemedel kraftigt underskottsfinansierad tågtrafik.

Ingen privat investerare kan med bästa vilja i världen tänka sig att köpa ett Smaland Airport med endast charterflyg och lågpristrafik som bas för att sedan lägga tiotals miljoner på att försöka få dit ny trafik. Varför då? Jo därför att det finns, en i sammanhanget, osund konkurrenssituation.

Omkringliggande flygplatser i Kalmar, Jönköping och Halmstad har nyligen tagits över av respektive kommun från statliga Luftfartsverket. Kommunerna är beredda att pumpa in miljontals kronor i sina flygplatser för att utveckla ny trafik. Pengar som de flygplatserna har fått av Luftfartsverket som tack för att LFV slipper att driva dem.

Så miljöpartiets “flirt” med näringslivet är inget annat än en illa dold ambition att lägga ner flygplatsen i Växjö. Vad partiet verkligen borde ägna sig åt är att se på hur intermodaliteten kan förbättras så att länet får såväl inkommande som utgående kollektivtrafik till gagn för näringsliv och turism och med bästa miljöval som underlag.Axamovirus

Allmänt Posted on Sat, May 23, 2009 11:45:09

“Jönköpings flygplats är en av sex flygplatser i landet, som har i uppgift att kunna ta emot människor med farlig smitta” rapporterar Radio Jönköping.

Ett klokt val av flygplats med tanke på att det knappt finns några resenärer som eventuellt skulle kunna smittas.