Ett höghastighetståg från Hamburg till Stockholm. Det låter ju bra. Det tycker också de ca 30 kommuner i södra Sverige som anslutit sig till tanken. I Europakorridoren ingår också ett antal regionförbund samt danska och tyska kommuner samt naturligtvis de olika kommersiella företag som ser möjligheten att få vara med. Arbetet i Europakorridoren har pågått i tio år. Nu vädrar man morgonluft eftersom regeringen tillsatt en utredare som (hoppas Europakorridoren) ska komma fram till ett (positivt) besked i frågan den 15 september 2009.

Lätt euforiska är man i Ljungby eftersom deras ort är utritad som en station på den nya järnväg som då eventuellt ska byggas i E4:ans sträckning.

För närvarande så har, bland annat Älmhult med arbetsgivaren IKEA, stora problem att få X 2000 att stanna där, trots det stora antalet pendlare. Jag kan inte hjälpa att jag är lätt skeptiskt till tanken att en framtida järnvägsoperatör ska bromsa ett tåg som går i flera hundra kilometer i timmen, för att släppa på några vilsna själar i Ljungby.

Mer troligt är väl att tåget susar rakt igenom de västliga delarna av vårt län för att möjligtvis stanna i Jönköping dör ju Götalandsbanan ska ansluta. Upptagningsområdet i västra Kronoberg är helt enkelt för litet. Det är inte rimligt att tro att Växjöborna åker till Ljungby med bil för att sedan hoppa på tåget i vare sig nordlig eller sydlig riktning. Med nuvarande förbindelser med både tåg och flyg från Kronoberg så täcks regionens behov hjälpligt. Förvisso kan ett antal nya destinationer behövas från Smaland Airport och kvaliten på tågförbindelserna till Kastrup har mycket i övrigt att önska men det är små detaljer i sammanhanget.

Varför det ska vara så svårt att planera bra förbindelser är för mig en gåta. Finns det ingen som hört talas om intermodalitet? Knyt ihop redan befintliga kommunikationer med varandra i stället för att fundera på idiotprojekt. Korta transporter med buss, interregionala transporter med tåg och flyg till destinationer där tåget inte kan erbjuda tillräcklig effektivitet. Svårare än så behöver det inte vara. Och en sak till, tänk inte på ett utresebehov. Underlätta i stället för nya besökare att hitta hit. Då får vi per automatik bra förbindelser ut från regionen.